ክፍት የኃላፊነት ቦታ ማስታወቂያ

የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ‘’በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአመራሮችና አስተዳዳሪዎችን ምርጫ፣ ሹመት/ምደባ ለመደንገግ ባወጣው መመሪያ 002/2009 መሰረት ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ‘’የመካከለኛ አመራር ምርጫ፣ ሹመት/ምደባ መመሪያ ቁጥር 002/2010’’ በዩኒቨርሰቲው ሴኔት አጸድቆ ተግባራዊ እያደረገ ነው፡፡ በዚህም መሰረት ከዚህ ቀጥሎ በተዘረዘሩት አካዳሚክ ክፍሎች በሃላፊነት ላይ የቆዩት ምክትል ዲኖች የሀላፊነት ጊዜያቸውን ስላጠናቀቁ በምትካቸው በመመሪያው በወጣው መስፈርት መሰረት ብቁ አመልካቾችን አወዳድሮ መሾም ይፈልጋል፡፡

ክፍት የኃላፊነት ቦታዎች

1ኛ. ድህረ-ምረቃ ምርምርና ማ/ሰብ አገልግሎት ም/ዲን -  ለማህበራዊ ሳይንስ ፋኩልቲ

2ኛ. ዳይሬክተር (በምክትል ዲን ደረጃ)-  ለዓሣ እና የዱር ህይወት ት/ቤት

3ኛ. ዳይሬክተር (በምክትል ዲን ደረጃ)-  ለእንስሳት እርባታ ቴክኖሎጂ እና ህክምና ት/ቤት

4ኛ. አካዳሚክ ምክትል ዲን -  ለሂዩማኒቲስ ፋኩሊቲ (በድጋሜ የወጣ)

5ኛ. አካዳሚክ ምክትል ዲን -  ለቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ (በድጋሜ የወጣ)

6ኛ. አካዳሚክ ምክትል ዲን -  ለግብርናና አካባቢ ሳይንስ ኮሌጅ (በድጋሜ የወጣ)

7ኛ. ድህረ-ምረቃ ምርምርና ማ/ሰብ አገልግሎት ም/ዲን -  ለትም/ትና ስነ-ባህሪ ኮሌጅ (በድጋሜ የወጣ)

8ኛ. ድህረ-ምረቃ ምርምርና ማ/ሰብ አገልግሎት ምክትል ዲን - ለሕግ ት/ቤት (በድጋሜ የወጣ)

የማወዳደሪያ መስፈርት

1ኛ. የትምህርት ደረጃ፡ ሌክቸረርና ከዚያ በላይ ያለው/ያላት

2ኛ. በከፍተኛ ትምህርት ተቋም፣ በኢንዱስትሪ፣ በምርምር ተቋማት ወይም መሰል ተልዕኮ ባላቸው ተቋማት በልዩ ልዩ ኃላፊነት ዕርከን ያገለገለ/ችና ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ/ች፤

3ኛ. በሚያመለክቱበት አካዳሚክ ክፍልና ዘርፍ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት፣ ፍትኃዊነት፣ ጥራት፣ ተገቢነትና ዓለምአቀፋዊነትን ለማሳካት፣ አካዳሚክ ክፍሉን የልህቀት ማዕከል ለማድረግ፣ ተጨማሪ ሀብት ለማስገኘት፣ እንዲሁም ዓለማቀፋዊና አገራዊ ጉድኝቶችን ለመፍጠርና ለማስፋት በሚደረገው ሂደት አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችል ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ማዘጋጀትና ማብራሪ መስጠት የሚችል/ምትችል፤

4ኛ. የአካዳሚክ ክፍሉ ማህበረሰብ፣ የአካዳሚክ ኮሚሽኑ አባላት እንዲሁም የሚመለከታቸው ተጋብዘው በሚገኙበት መድረክ በአጀንዳዎች ላይ በአካል ተገኝቶ/ታ ማብራሪያና ገለጻ መስጠት የሚችል/ምትችል፤

አመልካቾች- ይህ ማስታወቂያ በዩኒቨርሰቲው ድህረ-ገጽ፣ ፌስቡክና ማስታወቂያ ሰሌዳዎች ከተገለጸበት መስከረም 4/2011 ዓ/ ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የትምህርትና የስራ ልምዳቸውን ማስረጃ ፎቶ ኮፒ እንዲሁም ያዘጋጁትን ከአምስት ገጽ ያልበለጠ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ ባሕር ዳር ዩኒቨርሰቲ አካዳሚክ ጉዳዮች ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት ወይም አዲስ አበባ በሚገኘው የዩኒቨርሰቲው ግንኙነት ጽ/ቤት ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡

ለበለጠ መረጃ፡ በሚከተሉት ስልክ ቁጥሮች 0923 297333 ወይም 0918353494 ደውሎ ማነጋገር ይቻላል፡፡

ኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሚኒኬሽን ም/ፕሬዚዳንት ጽ/ቤት

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ