ለሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ

  ቀን 27/12/2012

 ለሁለተኛናሶስተኛዲግሪትምህርትፈላጊዎችበሙሉ

 የሶሻል ሳይንስ ፋኩሊቲ  2013 የትምህርትዘመን አዲስ በሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ፈላጊዎችን በመደበኛ መርሃግብርተቀብሎማስተማርይፈልጋል፡፡

 ስለሆነምመስፈርቱን ምታሟሉአመልካቾችይህማስታወቂያከወጣበትቀንጀምሮእስከመስከረም 30 ቀን 2013 .ድረስባሉትየሥራቀናትከዩኒቨርስቲውድረገጽ https://bdu.edu.et/registrar/ የማመልከቻቅጹንበማውረድና (Download) በመሙላትሶሻል ሳይንስ ፋኩሊቲ  ሬጅስትራር bdufss.Registrar  አድራሻበመላክእንድታመለክቱእያሳሰብን፡ሌሎችመሟላትየሚገባቸውንዶክመንቶች፤ትምህርቱየሚሰጥባቸውንየሙያመስኮችእንዲሁምየትምህርትክፍልሬጅስትራሮችን     እንድትመለከቱ  እንገልጻለን!!!

                                                                            የባሕርዳርዩኒቨርስቲ   የሶሻል ሳይንስ ፋኩሊቲ 

 Faculty of Social Science

 

 

 

MA

PHD

 

Faculty of Social Science

Social Anthropology

Social Anthropology

 

 

Sociology

 

 

History

Heritage & Museum Studies

 

 

History

 √

 

 

Geography & Environmental Studies

 

Population Studies

 

 

Geo-information Science (GIS)

 

 

 

Master of Arts in Environmental  Management

 

 

Gender and development

Gender & Development Studies

 

 

Social work

Social work

 

 

 Political science

Peace & Conflict Studies

 

 

Political science and international studies

 

 

 

 

 

Share