ማህበራዊ ሳይንስ -የትምህርት ጥራት አስተባባሪ

ቀን፡26/05/2012 ዓ.ም
ክፍት የኃላፊነት ቦታ ማስታወቂያ
-----------------------------------------
የኢ.ፌ.ዲ.ሪ ትምህርት ሚኒስቴር ‘’በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአመራሮችና አስተዳዳሪዎችን ምርጫ፣ሹመት/ምደባ ለመደንገግ ባወጣው መመሪያ 002/2009 መሰረት ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ‘’የመካከለኛ አመራር ምርጫ፣ሹመት/ምደባ መመሪያ ቁጥር 002/2010’’ በዩኒቨርሰቲው ሴኔት አጸድቆ ተግባራዊ እያደረገ ነው፡፡ በዚህም መሰረት በማህበራዊ ሳይንስ ፋኩሊቲ የጠቅላላ የትምህርት ጥራት አስተባባሪ የነበሩት በሌላ ኃላፊነት ምክንያት በመልቀቃቸው ምክንያት በምትካቸው በመመሪያው በወጣው መስፈርት መሰረት ብቁ አመልካቾችን አወዳድሮ መመደብ ይፈልጋል፡፡
 
የማወዳደሪያ መስፈርት፡
1ኛ.የትምህርት ደረጃ፡- ሌክቸረርና ከዚያ በላይ ያለው/ያላት፤
 
2ኛ.በከፍተኛ ትምህርት ተቋም፣በኢንዱስትሪ፣በምርምር ተቋማት ወይም መሰል ተልዕኮ ባላቸው ተቋማት በልዩ ልዩ ኃላፊነት ዕርከን ያገለገለ/ችና ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረከተ/ች፤
 
3ኛ.በሚያመለክቱበት አካዳሚክ ክፍልና ዘርፍ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነት፣ ፍትኃዊነት፣ ጥራት፣ ተገቢነትና ዓለም አቀፋዊነትን ለማሳካት፣ አካዳሚክ ክፍሉን የልህቀት ማዕከል ለማድረግ፣ተጨማሪ ሀብት ለማስገኘት፣እንዲሁም ዓለማቀፋዊና አገራዊ ጉድኝቶችን ለመፍጠርና ለማስፋት በሚደረገው ሂደት አስተዋጽኦ ለማበርከት የሚያስችል ስትራቴጂያዊ ዕቅድ ማዘጋጀትና ማብራሪያ መስጠት የሚችል/ምትችል፤
 
4ኛ.የአካዳሚክ ክፍሉ ማህበረሰብ፣የአካዳሚክ ኮሚሽኑ አባላት እንዲሁም የሚመለከታቸው ተጋብዘው በሚገኙበት መድረክ በአጀንዳዎች ላይ በአካል ተገኝቶ/ታ ማብራሪያና ገለጻ መስጠት የሚችል/ምትችል፤
 
አመልካቾች፡- ይህ ማስታወቂያ በዩኒቨርሰቲው ድህረ-ገጽ፣ፌስ ቡክና ማስታወቂያ ሰሌዳዎች ከተገለጸበት ከ26/05/2012 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 5 ከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የትምህርትና የስራ ልምዳቸውን ማስረጃ ፎቶ ኮፒ እንዲሁም ያዘጋጁትን ከአምስት ገጽ ያልበለጠ ስትራቴጂያዊ ዕቅድ በሰም በታሸገ ኤንቨሎፕ የማህበራዊ ሳይንስ ዲን ጽ/ቤት ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡