የትምህርትና ሥነ-ባህርይ ሰይንስ ኮሌጅ የመምህራንና ሰራተኞች መረዳጃ ማህበር አባላት አመታ ግንኙነት

በዚህ ወቅተ መምህራንና ሰራተኞች አመቱነ ሙሉ በስራ ያሳለፉትን ጊዜ በማውሳት ቀጣይ ምንምን ተግባራት ላይ በጋራ መስራት እንዳለባቸውና በአብሮነት የሚገናኙበት ማህበራ ግንኙነት ነው፡፡

Share