የሜቲሲሊን መድሃኒትን የተላመደ የስታፊሎኮከስ አወረስ መጠን በሰሜን ምእራብ ኢትዮጵያ