Staff Profile

 

በርቀትና ተከታታይ ት/ፕ/ማስ/ጽ/ቤት ሥር የሚገኙ ሠራተኞች ዝርዝር እና አድራሻ 

ተ.ቁ

ሙሉ ስም

የሥራ መደብ

የሥራ ቦታ

ስልክ

E-mail

የቢሮ ስልክ

1

ዶ/ር ዮሐንስ አስማረ

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት ዋና ኃላፊ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918207310

yohanneschekole@yahoo.com

0582205925

2

አቶ ሙሉዓለም ጌታሁን

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት ም/ኃላፊ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918503346

mulualemgetahun7@gmail.com

0582205926

3

አቶ ጉዳ ደበሌ

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918784485

guda.debele@gmail.com 

           0588209796

4

አቶ አታሌ አያሌው

  ከፍተኛ የፈተና ክምችት ባለሙያ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918022002

ayalew.atale@yahoo.com

          05882097964

5

አቶ እስመለዓለም ምህረቱ

 የበጀት፣ ፋይናንስና ስታትስቲክ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918783245

 

 

6

አቶ ሀብታሙ በለው

የፕሮግራምና ስታትስቲክ ባለሙያ II

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0912036171

habtamubelew@gmail.com

 

7

ወ/ሮ በላይነሽ አወቀ

ከፍተኛ የሎጅስቲክስ ባለሙያII

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

 0946467743    

belayneshad1976@gmail.com

 

8

አቶ አዳሙ በቀለ 

  ከፍተኛ የሎጅስቲክስ ባለሙያ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0935848772

 

 

9

ወ/ሮ ባንችጊዜ ካሣ

የተማሪዎች ድጋፍ ባለሙያ II

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918783089

kassabanchi@yahoo.com.

 

10

ወ/ት ብሬ ተ/ሚካኤል

ሴክሪታሪ II

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918708924

biretesfamical @ gmail.com   

 

11

 ወ/ሮ የሽወርቅ አበበ

ሴክሪታሪ I

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0938822986

yeshiworkabebe@yahoo.com

 

12

ወ/ሮ ማስተዋል ጓዴ

የፈተና ክምችትና የመረጃ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0931157810

 

 

13

ወ/ሮ አበበች መንግስቱ

የማባዣ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0932270530

 

 

14

ወ/ሮ አስማረች አንዷለም

የማባዣ ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0910827494

 

 

15

 ወ/ሮ ደጌ ከበደ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ 

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918089717

 

 

16

 ወ/ሮ የሻረግ አቡሀይ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0928541454

 

 

17

ወ/ት ትልቅሰው ሙጨ

ተላላኪ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0986680049

 

 

18

አቶ አለበል አኔ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ዋናው ማስ/ጽ/ቤት

0918416852

 

ጊዜያዊ ሠራተኛ

19

አቶ ጌትነት አስማረ

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

  ዘንዘልማ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918016632

getinetasmare@gmail.com

 

20

ወ/ት አልማዝ ምናየሁ

የር/ማ/ት/ፕ/የቢ/ኢ/ኮ ግቢ/አስተባባሪ

ቢ/ኢ/ኮ/ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

  0918008433

almaz7455@gmail.com  

0588209393

21

አቶ አበበ አቦዝን

   የፋይ/ና ስታ/ሠራተኛ/ጊ/አስተባባሪ

ቢ/ኢ/ኮ/ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0975526767

abebe_201111@yahoo.com

0588209393

 

 

 

 

 

 

 

22

ወ/ሮ ሰዋለም አዱኛ

የፋይናንስና ስታትስቲክ ሠራተኛ

ቢ/ኢ/ኮ/ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918766300

 

0588209393

23

 ወ/ሪት ሜሮን ጨቡድ ጐበና

ሴክሪታሪ I

ቢ/ኢ/ኮ/ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918370554

 

0588209393

24

አቶ ክብረት ቦያለው

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

  ዘንዘልማ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0942774232

kazdd99@gmail.com

0922267556

25

ወ/ሮ አስናቀች አበበ

የር/ማ/ት/ፕ/የሠላም ግቢ/አስተባባሪ

የሠላም ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918717563

mhaibeasnakech93@gmail.com

 

26

ወ/ሮ ዝናሽ ባያብል

የር/ማ/ት/ፕ/የይባቢ ግቢ/አስተባባሪ

የይባብ ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918009800

 

 

27

አቶ ብርሃኑ ከፍያለው

የተከ/ርቀት ት/ማስ/ጽ/ቤት አስተባባሪ

ዋናው ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0913197884

 

0582205936

28

ወ/ሮ ያለምወርቅ ጌትነት

የር/ማ/ት/ፕ/የዋናው ግቢ/አስተባባሪ

ዋናው ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918001799

 

0582205936

29

ወ/ሮ ባንችአየሁ ሙጨ

ሴክሪታሪ II

ዋናው ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918716749

 

0582205936

30

ወ/ሮ በላይነሽ ደባሱ

የፋይናንስና ስታትስቲክ ሠራተኛ

ዋናው ግቢ ማስ/ጽ/ቤት

0918719725

 

0582205936

31

አቶ ታደሰ ገ/እግዚአብሔር

የር/ማ/ት/ፕ/የባ/ዳር ማዕ/አስተባባሪ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918784786

 tadesegebregziabher@gmail.com

             582220257

32

 አቶ በቀለ ዘመኑ

  በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

   ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918166026

bekelede12@gmail.com  

 0582220257

33

ወ/ሮ ትዕግስት ያያቸው

የፋይናንስና ስታትስቲክ ሠራተኛ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918180861

mogestigst@yahoo.com

 0582220257

34

 ወ/ሮ ንፁህ ጌታሁን

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ባ/ዳር  ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918017483

 

 0582220257

35

 ወ/ት በለጠች አዳሙ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918451946

 

           0582220257

36

 ወ/ሮ ሙሉቀን ዘለቀ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

 0918580623

 

0582220257

37

ወ/ሮ ያለምወርቅ አምሣሉ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ባለሙያ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0913655780

yalemworkamsalu@gmail.com  

0582220257

38

ወ/ት ማህሌት ጥላሁን

ሴክሬታሪ የባ/ዳር ማዕከል ፀሐፊ

ባ/ዳር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0932223151

 

0582220257

39

 አቶ ክንዴ ዳኘው ክንፌ 

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ደ/ማርቆስ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918123259

dagnawk@gmail.com   

0587712670

40

ወ/ት ደብሪቱ ምስጋናው

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደ/ማርቆስ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0913497740

misganawdebritu@gmail.com  

0587712670

41

 ወ/ሮ ህልመ ዮሴፍ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደ/ማርቆስ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0912877308

yhilme@yahoo.co.uk  

0587712670

42

 አቶ ጌታሁን ዘውዴ ጌታሁን 

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደ/ማርቆስ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0910617857

 

0587712670

43

 አቶ በሀይሉ ስንሻው

  በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0911544447

behailusinshaw333@gmail.com

      0111260350

44

 ወ/ሮ አበበች ንጉሤ

  በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0936749292

abebechnigussie78@gmail.com

      0111260350

45

 ወ/ሮ ብርቱካን ዘለቀ

የአ/አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ፀሐፊ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0818059267

z.birtukan@yahoo.com

      0111260350

 

 

 

 

 

 

 

46

 ወ/ሮ አበባ ሀብቱ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918762290

abebagon@yahoo.couk

      0111260350

47

አቶ ሀይሌ ቶላ

  ዶክመንቴሽን እና ዳታ ኢንኮደር ሠራተኛ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0933854075

 

      0111260350

48

 ወ/ት ኤደን አለምኖ

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

አ/አበባ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0925912254

 edenalemye2729@gmail.com

      0111260350

49

 አቶ ይርጋለም አለነ

  በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

  ደ/ብርሃን ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0937880360

yirgalberg@gmail.com

0116812534

50

 አቶ ዳንኤል ሙሉማር

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደ/ብርሃን ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0934593815

dmulumar@yahoo.com

0116812534

51

 ወ/ሮ አባይነሽ ደበበ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደ/ብርሃን ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0920321404

 

0116812534

52

 ወ/ት ነፃነት ድንቃዓለም

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደ/ብርሃን ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

 0913725876

netsanetdenkalem2009@gmail.com

0116812534

53

አቶ አለማየሁ ልዑልሰገድ

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ደሴ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0914673205

alemayehululseged@yahoo.com

0333119446

54

ወ/ት አፀደ መኮንን

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ደሴ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0914603075

 

0333119446

55

 ወ/ሮ/ት ብዙነሽ ተስፋዬ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ደሴ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0914611385

 

0333119446

56

 ወ/ሮ/ት ኤልሣ ሙሀመድ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ደሴ  ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0932374929

 

0333119446

57

 ወ/ሮ/ት ደስታ ቦያለው

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ደሴ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0921283839

 

0333119446

58

 ወ/ሮ መዘክር ብርሃኑ አራጋው

በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ወልድያ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0913975564

mezekrbirhanu123@gmail.com

0338319021

59

 ወ/ት ላቀች መብሬ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ወልድያ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0983591603

Laku2321@gmail.com

0338319021

60

 ወ/ሮ እታለም አራደ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ወልድያ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0910827494

 

0338319021

61

ወ/ሮ መቅደስ ወዳጅነው

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ወልድያ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

  0920032033

 

0338319021

 

 

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ወልድያ ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

 

 

 

62

አቶ ግርማ አለሙ

  በከተሞች የርቀት ት/ት ማዕ/አስተባባሪ

ጎንደር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

 0918004672

girmalemu27@gmail.com

0581260090

63

ወ/ሮ ሀያት ሙሉ

የኮምፒዩተር ድጋፍ ሰጭ ባለሞያ

ጎንደር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918736098

hayatmulu1@gmail.com

0581260090

64

 ወ/ሮ ሰላምቀን ወርቁ

ኤክስኬዮቲቪ ሴክሪታሪ I

ጎንደር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0924261914

 

0581260090

65

 አቶ ተመስገን ሰይፉ

የላይብረሪና ሞጁል ግ/ቤት ሠራተኛ

ጎንደር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0935862067

 

0581260090

66

 አቶ ጠገናው መኳንንት

ሁለገብ የቢሮ አገልግሎት ሠራተኛ

ጎንደር ቅ/ማስ/ጽ/ቤት

0918157221

 

        0581260090