ርቀት ትምህርት ሃላፊዎችና የትት ክፍል አስተባባሪዎች የስልክ አድራሻ

 

    LåEå S

lRd} }OCR}

¦Ft“ yFÖ}}

£SGŒ eØZ

£OmYL

£“^Ø

^GŒ

1.

®/R ንጉሴሙሉጌታ

£R//}/M/A/lî/ዋናኃላፊ

ሞባይል           0918780453

346

2.

/ሰላማዊትሰፊሳ

£R//}/M/A/lî// ኃላፊ

ሞባይል           0912042774

346

3.

†s ይህዓለምገነቱ

£R/}/£Eø/M/ ‰Ö\R

ሞባይል           0918780386    

209

4.

®/R ባይሌዳምጤ

£R/}/ßK} ‰Ö\R

ሞባይል           0918340164  

233

5.

®/R ፍሬውተገኘ

£R/}/SNG ‰Ö\R

ሞባይል           0918340163

234

6.

አቶአወቀሥይም

£R/}/ X±ëS}WR

ሞባይል           0918779451                

0582205934

7.

/እያዩሞላ

£R/}/ £†Sp«ªR ‰Ö\R

ሞባይል           0918340165

211

8.

†s አዲስአድማስ

£R/}/ £×Y~NS ‰Ö\R

ሞባይል             0912883002                          

0582202237

9.

አቶአሥራትደርብ

£}/×/£R/}/ †SpmmV

ሞባይል     0912024174    

244

10.

/ገዳምማንደፍር

£lé/†é/×/£R/}/ †SpmmV

ሞባይል             0911119085              

307/0588209312/1      

11.

/ባላይነህአየለ

የግብርናናአካባቢሳይንስኮሌጅዲን

ሞባይል     0918746517

0582266595

12.

/እሰይከበደ

£/×/£R/}/ †SpmmV

ሞባይል       0923297333

 

13.

/ሚዛኔአባተ

£/×/£R/}/ †SpmmV

ሞባይል           0913250026

252

14.

አቶአበበድረስ

£///×/£R/}/ †SpmmV

ሞባይል           0918760699

የቢሮ   0582266495

15.

/ታደሰአምሳሉ

የመሬትእስ/ኢን/የር//አስተባ

ሞባይል       0927648264

 

16.

አቶዮሐንስተፈራ

£ማርኬቲንግM}ð/«é/}/ †SpmmV

ሞባይል             0913763092              

349

17.

†s መስፍንአንተነህ

£±ë‰G}/K/ †SpmmV

ሞባይል           0918765586

-

18.

/Ò’S<K<Ñ@

£´R/ˆ~ / }/K/ †SpmmV

ሞባይል           0912121925

226

19.

አቶአለሙአስፋው

£qVK }/K/ †SpmmV

ሞባይል           0912737127

 

20.

/ስዩመተሾመ

የሂ///የር//SpmmV

ሞባይል         0918762922

                       0910195635

የቢሮ 0582266572

21.

አቶይስማውንጉሤ

£Ûò«¸±ë‹G ]YNS }/K/ †SpmmV

ሞባይል     0913785174

312

22.

†s ማሰተዋልብርሃኑ

£M}ð/«é/}/ †SpmmV

ሞባይል       0913770907              

349

23.

/ሰላማዊት/እግዚአብሔር

£†éMëKS }/K/ †SpmmV

ሞባይል       0911689800

249

24.

†s አለባቸውጐሽም

£†‹“píNG }/K/ †SpmmV

ሞባይል       0913162376

348

25.

/ዓይናለምግርማ

£†MRƒ }/K/ †SpmmV

ሞባይል       0918597320

278/227

26.

/ተስፋሁንብርሃኔ

£BìQr}/K/ †SpmmV

ሞባይል       0923999262

224

27.

አቶጌታቸውበዛብህ

£m©Eø±ë }/K/ †SpmmV

ሞባይል       0918763421

275

28.

†s ተስፋዬተሾመ

£šNGEéšéƒ }/K/ †SpmmV

ሞባይል       0911860856      

443

29.

†s lEº pK

£Ôp~ «XKpR

ሞባይል       0918763107

347

30.

/ሶሎሜአክልሉ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል       0918090670

220

31.

/አበባንጋቱ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል       0918016444

220

32.

†sታረቀኝተረፈ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል       0918160155

220

33.

†sሻፊሸረፋቲራ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል       0918726782

220

34.

አቶግዛቸውእያሱ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል     0918003830

220

35.

አቶብርታቱተፈራ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል   0918009078

220

36.

አቶስንታየሁአሰፋ

X±ëS}WR VRªR

ሞባይል   0918726300

220

37.

/ሙሉጐጃም

የግብርናሬጅስትራርየደንበኞች

ሞባይል   0918728070

 

38.

አቶመልካሙ

የመሬትአስ/ሬጅስትራርየደንበኞች

ሞባይል   0913771329

 

39.

አቶግርማአለሙ

የሶሻል/ሬጅስትራርየደንበኞች

ሞባይል   0918166026

 

40.

†sከፋለማለደ

£R/}/£×Y~NS ኬዝቲምእስ/

ሞባይል   0913460089

285

41.

አቶብርሃንሲሣይ

የአደጋ/የዘላቂልማት}/K/†SpmmV

ሞባይል     0913831282                       0920511896      

 

42.

አቶውለታውወንድማገኝ

የገጠርልማት//አስተባባሪ

ሞባይል         0 912027975            

 

43.

አቶተሾመጣፋ

የላንድአድ//ኢን/}/K/ †SpmmV

ሞባይል     0918784995

 

44.

አቶነጋእውነቴ

£ሕግ}/K/ †SpmmV

ሞባይል       0918767855

                 0910969712      

-

45.

አቶመላክመንግሥተአብ

የሲቪክስ}/K/ †SpmmV

ሞባይል     0912488317

 

46.

/ሙሉቀንአክሊሉ

የኬሚስትሪ/ክፍልአስተባባሪ

ሞባይል     0934224042    

                0934552010

 

47.

/ንግስጋብይ

ኬሚካልናምግብምህንድስናኢን//ቤትዳይሬክተር

ሞባይል     0922574439

               0588209388

የቢሮ 0588209388

48.

አቶሄኖክ/ሚካኤል

የሁማንኒተሩሽን/ክፍልአስተባባሪ

ሞባይል     0912038334

 

49.

አቶዳውድነስሩ

የኮምፒ/ ሳይንስ/ክፍልአስተባባሪ

ሞባይል     0911719580

 

41.

አቶአስራሽእጅጉ

የፊዝክስ/ክፍልአስተባባሪ

ሞባይል     0918707196