ባህር ዳር ዩኒቨርስቲ ርቀትና ተከታታይ ትምህርት ፕሮግራም የአዲስ ተማሪዎች ቅበላ መስፈርት

Admission Requirements

ለቅድመመረቃ

 •          የብቃት ሰርተፊኬት ለሚያስፈልጋቸው የትምህርት ክፍሎች የብቃት ሰርተፊኬት ማቅረብ የሚችሉ
 • የብቃት ሰርተፊኬት ለማያስፈልጋቸው  2 ዓመት የሥራልምድ
 • በቀድሞው 12 ክፍል መመዝገብ አይቻልም
 • .ለድህረምረቃ

     የመጀመሪያ ዲግሪ ኦርጂናል ማስረጃና ሁለት ፎቶኮፒ

 

 1. እዉቅና አግኝተዉ የተከፈቱ የትምህርት መስኮች በዲግሪ መረሀ-ግብር

 • አካዉንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ (Accounting and Finance) 
 • ማኔጅመንት (Management)
 •  ኢኮኖሚክስ (Economics)
 • ቢዝነስ ማኔጅመንት (Business Management)
 •  አማርኛ (Ethiopian language and Literature)
 • እንግሊዝኛ (English language and Literature)
 •  ጂኦግራፊ ኤንድ ኢንቫይሮንመንታል ስተዲ(Geography and Environmental Studies)
 •  ሲቪክስ ኤንድ ኢቲካል ኢዱኬሽን (Civic and Ethical Education)

2. እዉቅና አግኝተዉ በተከፈቱ የትምህርት መስኮች በዲግሪ መረሀ-ግብር የመግቢ መስፈርቶች

 • በ 12 ክፍል ዉጤት የሚመዘገቡ ተማሪዎች ፈተና በወሰዱበት አመት የት/ት ሚኒስቴርን የከፍተኛ ትምህርት የመግቢያ መስፈርት ያሟሉ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡
 • ድግሪ አስይዘዉ ለሚመዘገቡ አመልካቾች በማንኛዉም የትምህርት መስክ መመዝገብ ይችላሉ፡፡
 • ዲፕሎማ አስይዘዉ ለሚመዘገቡ አመልካቾች በዲግሪ መርሃ-ግብር መመዝገብ የሚችሉት ዲፕሎማቸዉ ቀጥተኛ ተዛምዶ ሲኖረዉ ነዉ፡፡
 • በ 12ኛ ክፍል ዉጤት ከሚመዘገቡ ተማሪዎች በስተቀር ሁሉም አመልካቾች ቢያንስ የ1 ዓመት የስራ ልምድ ማስረጃ ህጋዊ እዉቅና ካለዉ መስሪያ ቤት(ድርጅት) ማቅረብ አለባቸዉ፡፡
 • ዲፕሎማ አስይዘዉ ለሚመዘገቡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲዉን የመግቢያ ፈተና ማለፍ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ነገር ግን የዲግሪ እና 12ኛ ክፍል የትምህርት ዝግጅት ያላቸዉ የመግቢያ ፈተና እንዲወስዱ አይጠበቅባቸዉም፡፡
 • ዲግሪ ወይም ዲፕሎማ አስይዘዉ ለሚመዘገቡ አመልካቾች፣ በማመልከቻ ወቅት Official Transcript ከተመረቁበት ኮሌጅ/ዩኒቨርስቲ ወደ ባህርዳር ዩኒቨርስቲ (በፖስታ ሳጥን ቁጥር 79) ያስላኩበትን የክፍያ ደረሰኝ ማምጣት ሲጠበቅባቸዉ ነገር ግን ከተወዳዳሪዎች ጋር ተወዳድርዉ እና አልፈዉ ምዝገባ በሚያካሂዱበት ወቅት Official Transcript መድረስ ይኖርበታል፡፡
 • የማመልከቻ ክፍያ (Admission Fee) አይመለስም፡፡
 • በአስረጅነት የሚቀርቡ ማንኛዉም መረጃዎች ኦርጅናሉንና ከሁለት ፎቶ ኮፒ ጋር ተያይዞ መቅረብ ይኖርባቸዋል፡

3. የክፍያ ሁኔታ በሚመለከት

    • የክፍያ መጠን በክሬዲት ሀወር በግል ለሚማሩ ብር 60.00/ስልሣ ብር/ ሲሆን በመ/ቤት(ድርጅት) ወጭ የሚሸፈንላቸዉ ከሆነ ብር 70.00/ሰባ ብር/ ይከፍላሉ፤ነገር ግን

   • የቢዝነስ ማኔጅመንት ተማሪዎች ከ1ኛ -4ኛ ሴሚስተር ድረስ የክፍያ መጠን በክሬዲት ሀወር ብር 60.00/ስልሣ ብር/ ሲሆን ከ5ኛ-8ኛ ሴሚስተር የክፍያ መጠን በክሬዲት ሀወር ብር 91.60 /ዘጠና አንድ ብር ከስልሳ ሳንቲም/ ነዉ፡፡

   • አዲስ ተመዝጋቢዎች የማመልከቻ ክፍያ ብር 50.00/ሃምሣ ብር/ይከፍላሉ፤ እንዲሁም ዲፕሎማ አስይዘዉ ለሚመዘገቡ አመልካቾች ለመግቢያ ፈተና ብር 50.00/ሃምሣ ብር/ይከፍላሉ፡፡

   • የመመዝገቢያ ክፍያ ለሁሉም ሴሚስተሮች ብር 30.00/ሠላሣ ብር/ይከፍላሉ፤ • የማካካሻ /Make up/ ፈተና የክፍያ መጠን ለኮርስ 150.00ብር (አንድ መቶ ሀምሳ ብር) ብቻ ነዉ፡፡