News

 
የአማርኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ ተቋም ፭ኛውን ሀገር አቀፍ የአማርኛ ቋንቋና የባሕል ዘርፎች ዓውደ ጥናት ሚያዝያ ፳፰ እና ፳፱ ፳፻፱ ዓ.ም በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ትልቁ አዳራሽ አካሄደ፡፡
መርሃግብሩ በተቋሙ ዳይሬክተር አቶ መለሰ ገላነህ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ተከፍቷል፡፡ አቶ መለሰ እንዳሉት አቋማተ የአማርኛ ቋንቋንየመግለጽደረጃበማሳደግየሳይንስናቴክኖሎጂእንዲሁምየምርምርናጥናትቋንቋለማድረግእየተጋ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
የእለቱ የክብር እንግዳና የአማራ ክልል ባሕልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶ/ር ኂሩት ካሳው ንግግር አድርገዋል፡፡ ዶ/ር ኂሩት ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በአማርኛ ቋንቋ መበልጸግ ላይ እየሰራ ያለውን ስራ አድንቀው... Read More

የአማርኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ ተቋም ፭ኛውን ሀገር አቀፍ የአማርኛ ቋንቋና የባሕል ዘርፎች ዓውደ ጥናት ሚያዝያ ፳፰ እና ፳፱ ፳፻፱ ዓ.ም በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ትልቁ አዳራሽ ያካሂዳል፡፡
በመርሃ ግብሩ በአማርኛ ቋንቋ ዙሪያ የተሰሩ በርካታ የምርምር ጽሁፎች ይቀርባሉ፤ ውይይትም ይካሄዳል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች፣ መምህራንና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ይካሄዳል፡፡ 
 
ተቋሙ መላው የዩኒቨርሲቲው መምህራንና የአስተዳደር ሰራተኞች በመርሀ ግብሩ እንዲታደሙ ጥሪ አቅርቧል፡፡

ጥበበ  ሂስ
የመጽሐፍ ግምገማ ተካሄደ
 
በዶ/ር ዳዊት ወንድማገኝ ተጽፎ ለንባብ በበቃው “አለመኖር” በተሰኘው ረዥም ልቦለድ መጽሐፍ ላይ በባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ ምሁራዊ ሂስና ውይይት  ተካሔደ፡፡

የአቋማተ ዳይሬክተር አቶ መለሰ ገላነህ  በመርሃግብሩ መክፈቻ ላይ “አለመኖር”  አዲስ በመሆኑ ወይም ሽፋኑ ስላማረ ሳይሆን በውስጡ በያዘው ሀሳብና መልዕክት መሰረት ምሁራዊ ሂስ እንዲሰጥበት በተቋሙ የተመረጠ መሆኑን ተናግረዋል፡፡ 

ልቦለዱን ዶ/ር አንተነህ አወቀ ከስነጽሁፍ እንዲሁም አቶ ታምሩ ደለለኝ ከስነልቦና አንፃር የገመገሙት ሲሆን በተጨማሪም ታዋቂው የፍልስፍና ምሁር ዶ/ር ዳኛቸው አሰፋ በፍልስፍና መነፅር ቃኝተውታል፡፡

 
... Read More

ባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ2007 ዓ.ም በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ የተሰሩና በወጥ የአማርኛ ቋንቋ አጠቃቀማቸውና ኢትዮጵያዊ የሆነውን ባሕል በማንፀባረቅ ለአማርኛ ቋንቋ እድገት የበኩላቸውን የተወጡ የፊልም ባለሙያዎችንና የፊልም ሥራዎችን በዩኒቨርሲቲው የቋንቋ ምሁራንና በታዋቂ የፊልም ባለሙያዎች አስገምግሞ በአሸናፊነት የተመረጡ ፊልሞችን በመሸለም እውቅና ሰጠ።
ታዋቂው የፊልም ስራና የማስታወቂያ ባለሙያ አርቲስት ተስፋየ ማሞ ለውድድር ስለቀረቡት 5 ፊልሞች ያላቸውን አጠቃላይ አስተያየት ገልፀዋል።
ፊልሞቹ በምስል፣ድምፅ፣ የትረካ ዘዴ፣ መብራት መሰረት ተገምግመው "የብራና መንገድ" የተሰኘው የደምስ አያሌው ፊልም 1ኛ በመሆን አሸንፏል።የፊልሙ አዘጋጅም የተዘጋጀለትን ሽልማት... Read More

የአማርኛ ቋንቋ ማበልጸጊያ ተቋም (አቋማተ) በዋግህምራ ዞን ሰቆጣ ከተማ ላቋቋመው ለአማርኛ ቋንቋ መምህራን ክበብ አባላት የ2 ቀን ስልጠና ሰጠ፡፡
ስልጠናው ሥነጽሑፍን ለአማርኛ ቋንቋ ማስተማሪያነት እንዴት መጠቀም እንደሚቻል፣ የአማርኛ ቋንቋ አብይና ንዑሳን ክሂሎችን ምን ምን እንደሆኑ፣ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት የማስተማሪያ ሥነዘዴዎችን፣ የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት አመታዊ፣ ዕለታዊና የምዕራፍ እቅዶች አዘገጃጀት እና የተለያዩ የስነልሳናዊ እሳቤዎችን በተመለከቱ ጉዳዮች ዙሪያ የቀረበ ነበር፡፡

የባሕር ዳር ዩኒቨርሲቲ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕ ጽ/ቤት ከሂዩማኒቲስ ፋካሊቲ ጋር በመተባበር ግንቦት 06/2007 ዓ.ም በደብረታቦር ከተማ የአማርኛ ቋንቋ መምህራን ክበብ መሰረተ፡፡