የውስጥ ትብብር

 

·   ኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ባሕሎች አካዳሚ

 

·   ባሕልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

 

·   አብክመ ባሕል፣ ቱሪዝምና ፓርኮች ቢሮ

 

·   አብክመ ትምህርት ቢሮ

 

·   አዲስ አበበባ ዩኒቨርሲቲ፡- ከኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ሥነጽሑፍ ት/ክፍል

 

 ከስነልሳን ት/ክፍል

 

·   ደብረብርሃን ዩኒቨርሲቲ

 

·   ደብረማርቆስ ዩኒቨርሲቲ

 

·   ጎንደር ዩኒቨርሲቲ

 

·   ወልድያ ዩኒቨርሲቲ

 

·   ወሎ ዩኒቨርሲቲ

 

·   ደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ

 

Share