አገራዊ፣ ማህበራዊና ትምህርትዊ ፋይዳ ያላቸውን ስራዎች በአማርኛ የታተሙ ስራዎችን መድረክ በማዘጋጀት ማስተዋወቅ